XXII OGÓLNOPOLSKI NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
UWAGA!
Zmiana sposobu zapisów na turniej!

30.05.2024 (czwartek)

Eliminacje mężczyzn - 11.00

Eliminacje kobiet - 14.00

Turniej główny - 22.00

DOJAZD
REGULAMIN TURNIEJU
I. Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy Burzenin
Urząd Gminy w Burzeninie

II. Termin i miejsce:
 1. Turniej rozgrywany będzie na boiskach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strumianach k/Burzenina
 2. Zawody będą rozgrywane systemem brazylijskim:
  mężczyźni
  - eliminacje maksymalnie 40 par - do wyłonienia 12 par
  - finały - na 16 par
  kobiety
  - eliminacje maksymalnie 20 par - do wyłonienia 8 par
  - finały - na 8 par
 3. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek są na bieżąco umieszczane na oficjalnej stronie Projekt plażówka: www.plazowka-lodz.info
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:

 1. Uczestnictwo w turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 2. Zawodnik(czka) przed turniejem, jest zobowiązany(a) do podpisania oświadczenia o ubezpieczeniu i stanie zdrowia.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Osoby nie przestrzegające obowiązujących nakzazów epidemiologicznych zostaną wyproszone z obiektu, ponadto organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania z tego powodu zespołu bez prawa do zwrotu wpisowego!>
 5. Turniej ma charakter otwarty.
 6. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS", z wyłączeniem przepisów dotyczących zapisu punktów, oraz procedur.
 7. Wszystkie mecze będą rozgrywane w formie jednego seta (do 21 pkt z przewagą dwóch punktów).
 8. Przerwy między meczami wynoszą max 5 min.
 9. Zespoły startujące będą rozstawiane zgodnie z uzyskaną ilością punktów rankingu Projekt Plażówka. W sytuacji kiedy dwa (lub więcej) zespołów będą miały taką samą ilość punktów losowanie przeprowadza samodzielnie organizator.

IV. Zgłoszenia i wpisowe:

 1. Zawodnicy i zawodniczki dokonują wstępnego zgłoszenia e-mailem na adres: nocnasiata@onet.pl
 2. Po zgłoszeniu zawodnicy otrzymają informację zwrotną o wstępnej rezerwacji. W informacji podany będzie numer konta, na któy należy w ciągu 2 dni dokonać przelewu wpisowego (100 zł od pary). Tylko pary, które dokonają przelewu będą zapisane do turnieju!
 3. Wpisowe do turnieju wynosi: 100 zł od pary. W ramach wpisowego wszyscy startujący zawodnicy otrzymają od organizatorów: koszulki do gry, wyżywienie, gadżety organizatora, wodę.
UWAGA!
NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA DRUŻYN NA MIEJSCU W DNIU TURNIEJU!!!


VI. Prawa i obowiązki drużyn:

 1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
 2. Eliminacje będą prowadzić sędziowie ŁALS i ŁZPS, a finały sędziowie ŁZPS.
 3. W wyjątkowych przypadkach (np.: nie stawienie się sędziego) mecz sędziowany będzie przez osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.
 4. Drużyny muszą występować w jednolitych koszulkach dostarczonych przez organizatora. Zespół nie spełniający tego wymogu przegrywa spotkanie walkowerem.
 5. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Organizator zapewnia jedynie piłki meczowe.
 6. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
 7. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
 VII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu  turnieju z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, Urząd Gminy w Burzeninie oraz lokalnych sponsorów turnieju
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
 6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
SPONSORZY I PATRONI

McDonald's

P.P.H.U. "IZA" Jolanta Makota

"OLMET" Olga Nawrocka

"MĄK-POL" Piotr Wlazły

"Inet System" Artur Wierbicki

Wspólnota Ziemska Burzenin

“BUDOTERM” Michał Prygiel

“KOMA MET” M. NAWROCKIDANE I KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Uczniowski Klub Sportowy Burzenin
Urząd Gminy w Burzeninie
nocnasiata@onet.pl

Aleksander Kowalski 692 845 652
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
 1. Zawodnicy i zawodniczki dokonują wstępnego zgłoszenia e-mailem na adres: nocnasiata@onet.pl
 2. Po zgłoszeniu zawodnicy otrzymają informację zwrotną o wstępnej rezerwacji. W informacji podany będzie numer konta, na któy należy w ciągu 2 dni dokonać przelewu wpisowego (.... zł od pary). Tylko pary, które dokonają przelewu będą zapisane do turnieju!
 3. Będziemy się starali, aby drabinka była zamieszczona na stronie w środę wieczorem przed turniejem, a zawodnicy mogli przyjeżdzać bezpośrednio na swoje mecze eliminacyjne.
UWAGA!
NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA DRUŻYN NA MIEJSCU W DNIU TURNIEJU!!!
Turniej rozgrywany pod patronarem
Polskiego Związku Piłki Siatkowej
INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy startujący w turnieju eliminacyjnym muszą do godz. 10.00 dokonać rejestracji w biurze zawodów. O godz. 10.00 lista zgłoszeń zostanie zamknięta!

Zawodniczki startujący w turnieju eliminacyjnym muszą do godz. 13.30 dokonać rejestracji w biurze zawodów. O godz. 13.30 lista zgłoszeń zostanie zamknięta!

Do turnieju głównego awansuje 12 par męskich (+ 4 "dzikie karty") oraz 8 par żeńskich

HARMONOGRAM TURNIEJOWY
RANKING KOBIET
RANKING MĘŻCZYZN

Internetowa strona Projektu Plażówka jest sezonowym dodatkiem do strony Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej Siatka-lodzkie.org,
która jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 987
Copyright © 2009-2015 by KSPS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE